Lisateenused

Lisateenused ei ole standard hinnakirja osa, sest nende maksumus sõltub lähteülesande keerukusest. Hind koostatakse kliendi poolt esitatud lähteülesande põhjal. Võimalusel on soovitav kaasata lähteülesande kirjutamise protsessi IiTee konsultant.

Kujundus

Visuaalne osa kodulehest tekitab külastajal hinnangu firmast. Kujunduse tegemisel tuleb lähtuda kliendi soovidest ning kliendi poolt eelnevalt kasutatud kujundus stiilidest. Kujunduses on oluline saavutada harmoonia kujunduse ning esitletava sisu vahel. Konkreetsed soovitused ning eesmärgid pannakse kirja läheteülesande koostamisel.

Pildistamine

Õigesti valitud pildid ning nende sobitamine kujundusega on kõige lihtsam emotsiooni edasi andmise viis. Soovitame alati kasutada kodulehel asjakohast pildimaterjali. Õigesti tehtud pilt annab külastajale kiiresti ülevaate lehel kajastavast infost. See suurendab ka tõenäosust, et tekstidega tutvutakse lähemalt.

Bännerite koostamine

Reklaambännerite koostamine on võimalik pildiformaadis või Flash kujundusega. Esmalt kaardistame sihtgrupi ning soovid mille käigus saame teha omapoolseid soovitusi. Koostöös valmib just Teile sobiv toodet või teenust reklaamiv bänner.

Võtmed kätte

See teenus on suunatud kliendile kes soovib põhjalikult läbimõeldud tulemust, kuid ei soovi süveneda kodulehekülje koostamisega kaasnevate tehniliste nüanssidega. Meie poolne projektijuht koostab ettevõttest detailse ülevaate, mille alusel pakub välja lahenduse ja tegevuskava. Peale sobiva lahenduse kinnitamist koostatakse tavaliselt töörühm, kes töötab välja kodulehe sisulise poole. Koostöö tulemusena valmib püstitatud eesmärkidele vastav koduleht.

Andmete sisestamine

Juhul kui kliendil on olemas kogu tekstimaterjal vanalt kodulehelt või ettevalmistatud tekstina, on võimalik tellida meilt nende andmete sisestamise teenus. Kiirendab arvestavalt kodulehe valmimise protsessi.

Tellimuse vorm

Vajadusel saame koostada tellimuse vormi, mis lähtuvalt kliendi valikutest, kuvaks neist valikutest tuleneva summa. Eelnevalt on vajalik tellimuse vormil kuvatavate toodete või teenuste hinnakiri ning teada, millised määrangud on omavahel suhtes.

Koolitus

Selleks, et andmete kodulehele sisetamine ning hilisem administreerimine oleks võimalikult lihtne, saab klient tellida meilt koolituse. Koolituse käigus saab klient ülevaate IiTeeCMS-i kasutamisest ning teadmised sellest, mida võiks jälgida kodulehe koostamisel.

Muudatused standard kujunduses

Soodsaim võimalus muuta standard kujundus omanäolisemaks, on muuta olemasoleva standard kujunduse värvikasutust selliselt, et see sobiks kokku kliendi firmagraafikaga.

IiTeeCMS sisuhaldus mootori uuendamine

Kuigi meie sisuhaldustarkvaras on olemas põhi funktsionaalsus, arendame pidevalt juurde moodulitele lisafunktsionaalsust, mis vastaks klientide ootustele. Juhul, kui klient soovib uut funktsionaalsust ning sama kujundust ja sisu, eeldab see ületõstmisega tehtavaid lisatöid.

Erilahendus

Kliendispetsiifiline lahendus eeldab alati lähteülesande lahti kirjutamist. Väga oluline on välja selgitada täpne funktsionaalsus ning ootused. Näiteks võime koostada funktsiooni, mille abil veebipoe tellimused kantakse üle automaatselt majandustarkvarasse.

Tehnilised tööd

Kodulehe ümbertõstmine teise teenusepakkuja serverisse. Vajadusel domeeni aadressi registreerimine ning vajalikud seadistused.

Tõlkimise teenused

Koostöös tõlkebürooga Tõlge 24 on võimalik soodsalt oma koduleht tõlkida Teile vajalikku keelde. Soovi korral võime kogu protsessi kliendi jaoks automatiseerida. Selle teenuse osutamisel on eelduseks ka andmete sisestuse teenuse tellimine.
Parima lõpptulemuse saavutamiseks soovitame kliendil tõlge üle kontrollida tõlgitud keelt valdaval isikult. Kõige parem oleks kui tõlget kontrolliv isik valdaks seda keelt emakeelena.

 

 

 
   
  Saada meile kiri!
 
Tänan, et saatsite meile tagasisidet. Võtame Teiega peatselt ühendust!
"Me vajame inimesi, kes oskavad unistada olematutest asjadest" John F. Kennedy