Infosüsteemid

Infosüsteemi arendus protsessEttevõtete ärispetsiifika on erinev - see, mis sobib ühele, ei pruugi sobida kõigile. Seepärast tekib vajadus kliendispetsiifilise tarkvara järele, mis jälgiks kliendi poolt seatud protsessi loogikat ja esitaks infot soovitud viisil, mitte ei püüaks muuta loogikat vastavalt standardprogrammi raamidele. Infosüsteemi arenduse eesmärgiks on tavaliselt juhtida ettevõttes mõnda raskesti juhitavat protsessi ja koondada info ühte süsteemi kokku.

Infosüsteemi arendus on õige valik juhul, kui:

 • protsessi juhtimiseks puudub sobiv standardprogramm;
 • soovite arendada programme lähtuvalt oma nägemusest;
 • seate eesmärgiks suurema integreerituse, kui standardprogrammides võimalik;
 • soovite automatiseerida rutiinseid andmekogumise protseduure;
 • on soov asju teha teisiti;
 • on idee, mida pole keegi teine veel realiseerinud;
 • soovite, et programmi saaks arendada vastavalt ettevõtte vajadustele.

Infosüsteemi arendamise otsus peab olema kaalutletud, kuna lisaks arendusele tehtavale kulutusele tuleb investeerida projekti edukaks õnnestumiseks palju ettevõttesisest ressurssi. Mida parem on ettevalmistus, seda parem on lõpptulemus.

Infosüsteemi arendamine eeldab:

 • kliendipoolset ajakulu protsesside ja eesmärkide määratlemisel;
 • väga täpselt koostatud lähteülesannet ja piiritlemise oskust;
 • kliendipoolset kontaktisikut, kes tunneb ettevõtte juhitavate protsesside loogikat;
 • soovi muudatusteks ning jõudu neid ka juurutada;
 • läbimõeldud eelarvet ja tasuvusanalüüsi.

Infosüsteemi arendamisel tuleb arvestada, et tegu ei ole "karbitootega", mille kohta saaks võtta pakkumise tarnijalt A ja B ning võrrelda ainult hinda, eeldades, et pakutav "toode" on ühesugune.
Soovitame alati enne infosüsteemi loomise alustamist panna põhirõhk detailse lähteülesande koostamisele.  See vähendab oluliselt tarkvara arenduse põhilisi ebaõnnestumise põhjuseid nagu eelarve ületamine, tähtaegadest mitte kinnipidamine, ebaloogiline ülesehitus, pidevalt muutuv lähteülesanne, vead protsessi loogikas või kombinatsioon kõigist kokku. 
Lähteülesande koostamiseks tuleks kokku panna projekti meeskond, kes püstitab eesmärgid ja töötab välja lahenduse. IITEE konsultant jagab soovitusi, süstematiseerib ja dokumenteerib arutlusel läbi käidud teemad ning juhib kogu protsessi seni, kuni valmib lähteülesannet detailselt kirjeldav dokument.

Juhul, kui dokument on detailselt koostatud, jätab see suhteliselt vähe oletamise ruumi arendajale. See tagab jällegi selle, et erinevate pakkujate hindu on võimalik omavahel teatud osas võrrelda.

IITEE pakub terviklikku tarkvara arendusteenust, kuid suudab abiks olla ka erinevates projekti etappides, kui:

 • soovite kogu lahendust IITEE-lt;
 • teil on olemas tarkvara arendaja, kuid soovite, et IITEE koostaks dokumentatsiooni;
 • teil on valmis lähteülesande dokumentatsioon, kuid soovite, et IITEE looks selle põhjal rakenduse;
 • vajate abi süsteemi valikul ning eesmärgi sõnastamisel;
 • vajate IITEE poolset hinnangut olemasolevale süsteemile;
 • vajate IITEE-st projektijuhti, kes koordineeriks kogu tarkvara arendust;
 • on raskesti juhitav protsess, millele pole ise suutnud lahendust leida.

IITEE arendab veebipõhiseid infosüsteeme, kasutades selleks PHP programmeerimiskeelt ning MySQL andmebaase andmete säilitamiseks. 

 

 
   
  Saada meile kiri!
 
Tänan, et saatsite meile tagasisidet. Võtame Teiega peatselt ühendust!
"Me vajame inimesi, kes oskavad unistada olematutest asjadest" John F. Kennedy